Početna

Jezici

U zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja, deca se raspoređuju na jedan od postojećih kurseva.

Svi kursevi u ST NICOLAS SCHOOL se odvijaju po proverenim i priznatim programima stranih izdavača i traju po 9 meseci, sa pauzama za školske raspuste i praznike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45 minuta ili jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta, zavisno od želja i obaveza polaznika. Broj učenika u grupi je od 3 do 8, što ostavlja profesoru dovoljno vremena da se posveti svakom učeniku. Nastavu izvode profesori stranog jezika, obučeni za rad sa decom datog uzrasta. Časovi su dinamični i interaktivni, a profesor je spreman da u svakom trenutku svoje metode prilagodi situaciji i interesovanjima polaznika.

Program i same teme koje se obrađuju, prilagođene su uzrastu i interesovanjima polaznika. Cilj nam je da ih zainteresujemo za jezik i motivišemo za dalje učenje. Mešavinom konvencionalnih i savremenih metoda, korišćenjem raznovrsnih igara, audio i video materijala, deca se stavljaju u situacije u kojima je neophodno da govore strani jezik i tako pokažu svoj napredak. Zavisno od teme koja se obrađuje, zadate vežbe se rade individualno, u paru ili po grupama.

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA PREDŠKOLCE

ST NICOLAS SCHOOL posebnu pažnju posvećuje svojim najmlađim učenicima, o čemu svedoči broj raznovrsnih programa koji im se nude, kao i činjenica da je ST NICOLAS SCHOOL sertifikovani član projekta Piccolingo, koji je priznat širom Evrope, a ističe značaj učenja jezika u ranom uzrastu.
Možemo reći da su naše najveće priznanje upravo đaci koji su odrastali uz ST NICOLAS SCHOOL i usvajali različite strane jezike, a danas su i sami profesori stranih jezika.

Važno je istaći da ST NICOLAS SCHOOL vodi računa o tome da su kursevi stranih jezika za decu prilagođeni kognitivnom i fizičkom razvoju dece. Iz tog razloga, koristi se urođena sposobnost dece da reprodukuju govor kako bi se unapredili izgovor i intonacija.

Deca se ne susreću samo sa stranim jezicima, već i sa kulturološkim aspektima država u kojima se ti jezici govore. Na taj način ST NICOLAS SCHOOL promoviše pozitivan stav prema učenju stranih jezika, ali i prema drugim kulturama, običajima i ljudima.
Često se srećemo sa pitanjem - Kada početi? Ne postoji tačno utvrdjeno doba najbolje za početak učenja jezika, ali svi se slažu u jednom: što pre, to bolje.

Naš osnovni cilj je da najmlađim učenicima strane jezike predstavimo na način koji će ih zainteresovati i motivisati da sa učenjem nastave. Učenje jezika ne treba shvatati kao obavezu, već u njemu treba uživati. Iz tog razloga je nastava za naše najmlađe polaznike organizovana tako da kroz pesmu i igru usvajaju vokabular, gramatička i sintaksička pravila stranog jezika.

Pet razloga zašto bi trebalo deci uvesti učenje stranih jezika što je ranije moguće:

• Akcenat: Već je poznato da deca koja počnu da uče jezik u veoma ranom dobu imaju mnogo bolje šanse da izbegnu „strani“ akcenat kada govore neki drugi jezik. Kako postajemo stariji, sve je teže naučiti dodatne jezike sa izgovorom maternjeg govornika.

• Uživanje: Mala deca vole da uče. Nije im važno da li određena aktivnost unapređuje njihove kognitivne sposobnosti ili motoričke veštine. Oni jednostavno žele da se priključe i da se dobro zabave u tome što rade. Ovo važi i za decu koja uče novi jezik. Neverovatno je kako im učenje jezika brzo i dobro ide ako se pritom i zabavljaju.

• Bez straha: Ono što je divno kod male dece je to da oni probaju sve bez brige o tome da li to čine ispravno ili ne. Ovo se odnosi i na učenje jezika. Mala deca će se često uključiti i isprobati ono što su naučili bez straha od grešaka. Nestrpljivi su da vide reakciju drugih učenika i odraslih kada izgovore novo-naučene reči. To je uzbudljivo i moćno iskustvo za decu.

• Multi-kulturalnost: Ako se učenje jezika uvede deci od ranog uzrasta, lakše će prihvatiti činjenicu da su dvojezičnost i višejezičnost normalni u svetu. Poznavanje više od jednog jezika ne treba da bude nešto neobično. To je jednostavno jedan od elemenata pripadnosti globalnom društvu. Kada se mala deca izlože drugim jezicima i kulturama kroz knjige, filmove i pesme, imaće priliku da se osećaju udobno odrastajući u svetu gde se jezici i kulture svakodnevno prepliću.

• Prednost u kasnijem životu: Deca koja dobro savladaju više jezika imaju mnogo veće šanse da ostvare uspeh na studijama i u karijeri jer im jezičke veštine daju prednost pri upisu fakulteta i zapošljavanju.

BENEFITI UČENJA STRANIH JEZIKA KOD DECE

Škola stranih jezika ST. NICOLAS SCHOOL je najbolji odabir za dodatne aktivnosti Vašeg deteta u najranijem uzrastu iz više razloga:

Najnovija istraživanja pokazuju da učenje i korišćenje stranog jezika znatno doprinosi razvoju dečijeg mozga, odnosno da mozak bilingvalne dece i ljudi drugačije funkcioniše od onih koji govore samo jedan, svoj maternji jezik.

Funkcionalnost mozga se poboljšava s obzirom na to da on mora da prepozna i uskladi značenje kao i da uspostavi komunikaciju u okviru različitih jezičkih sistema. Deca koja idu na kurseve stranih jezika postižu bolje rezultate na standardizovanim testovima od svojih monolingualnih vršnjaka, posebno u matematici, čitanju i vokabularu.

Obavljanje više radnji u isto vreme i veština rešavanja problema kod multijezične dece je vrlo uočljivo, postaju sve bolji paralelno sa razvojem njihove sposobnosti da se prebacuju sa jednog jezika na drugi. Nekoliko studija je povezivalo višejezičnost sa boljom memorijom. Takođe, oni bolje primećuju netačne informacije.

Osim toga, tokom učenja stranog jezika u školi stranih jezika ST. NICOLAS SCHOOL vaše dete može bolje savladati i svoj maternji jezik i naučiti kako da se primene razna gramatička i stilska pravila.

Mi u ST. NICOLAS SCHOOL verujemo da je jedan od važnih zadataka obrazovanja da proširi vidike na globalnom nivou kod dece, kako bi razvila empatiju, razumevanje i poštovanje različitosti. Ne postoji bolji način da se to ostvari nego kroz učenje stranih jezika. Često citiramo staru kinesku izreku koja kaže da se sa svakim učenjem još jednog stranog jezika otvara dodatni prozor u svet.

Nakon što smo Vam naveli vodeće razloge učenja stranih jezika, želimo i da Vam objasnimo zašto je važno da se oni uključe u nastavni plan i program za malu decu. Naime, mnogi ljudi su protiv toga, uz primedbe da je to:
suviše zbunjujuće, prerano, da deca nemaju dovoljno vremena, prvo treba da nauče da čitaju i pišu na maternjem jezik, da će im se pomešati ćirilica i latinica i još bezbroj nekih netačnih razloga...

Deca su uvek u idealnom uzrastu za učenje jezika, jer je njihov mozak fleksibilan i sposoban da sa lakoćom uče strane jezike, usvajaju nove reči, fraze, izraze, stiču samopouzdanje....

Mišići koje koristimo prilikom govora i mišići uha se tokom vremena menjaju što usvajanje jezika kasnije čini mnogo težim nego u uzrastu do polaska u osnovnu školu. Mala deca upijaju zvukove, strukture i intonativne šablone, a da toga nisu ni svesna. Škola stranih jezika ST. NICOLAS SCHOOL preporučuje početak učenja već od dve godine kroz priče, igre i pesme i svaki put nas ugodno iznenade brzinom kojom usvajaju jezik, sposobnošću da imitiraju glasove, kao i samopouzdanjem da koriste novi jezik.

Škola stranih jezika ST. NICOLAS SCHOOL očekuje Vaše mališane na našim kursevima stranih jezika za decu.

D O B R O D O Š L I!

Lokacije

Međunarodne akreditacije

Akreditovani ispitni centar za Euroexam ispite iz nemackog jezika


Član međunarodne jezičke asocijacije


Sertifikovani za podučavanje stranih jezika deci od ranog uzrasta


Akreditovani centar za CELI ispite


Ispitni centar za TOLES ispite iz oblasti pravnog engleskog jezika


Akreditovani ispitni centar Privredne komore Londona

REFERENTNA LISTA