Metodologija rada

Metodologija u ST NICOLAS SCHOOL

Učenje kroz govor se naziva komunikativna metoda i u ST NICOLAS SCHOOL je koristimo na većini kurseva. Takođe razvijamo sve vaše jezičke veštine.

Učestvovaćete u diskusijama, raditi u malim grupama, parovima ili individualno.

Vaši časovi će se zasnivati na temama vezanim za različite situacije, od aktuelnih tema do svakodnevnih razgovora. Profesionalni i ljubazni profesori će obrađivati teme časa, pomažući vam da povećate svoj fond reči, vežbate gramatiku, popravite konstrukciju rečenice, te da se izrazite  na pravi način.

Što više vežbate i što ste više izloženi stranom jeziku, brže će se unaprediti vaša jezička sposobnost i sigurnost.

Naši profesori takođe zadaju redovno domaće zadatke, omogućujući lakše pamćenje novih reči i gramatičkih struktura.

Kursevi u ST NICOLAS SCHOOL povećavaju vaše pasivno znanje i čine da ono postane i aktivno.

U ST NICOLAS SCHOOL čvrsto verujemo u to da polaznici treba da potpuno i aktivno učestvuju u časovima. Drugim rečima, učićete kroz praksu. Neće biti trenutaka kad niste direktno uključeni u nastavu.

Lokacije

REFERENTNA LISTA