Cenovnik

Predškolci        3.780 din. (mesečno)

Osnovci            3.780 din. (mesečno)

Srednjoškolci   3.840 din. (mesečno)

____________________________________________

Odrasli

Nastava do 16h           4.690 din. (mesečno)

Nastava posle 16h      5.860 din. (mesečno)

____________________________________________

Specijalistički kursevi

Nastava do 16h          5.355 din. (mesečno)

Nastava posle 16h      6.300 din. (mesečno)

____________________________________________

Individualna nastava

Nastava do 18h        1.200 din. (45min.)

Nastava posle 18h    1.700 din. (45min.)

____________________________________________

Srpski za strance

Nastava do 16h            5.525 din.(mesečno)

Nastava posle 16h        6.500 din.(mesečno)

____________________________________________

 
Za sve detaljnije informacije možete pozvati jednu od naših 10 lokacija .

Lokacije

REFERENTNA LISTA