Kursevi

KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU

Škola stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” u ponudi ima veliki broj kurseva engleskog jezika za decu svih uzrasta.

Kursevi engleskog jezika za decu od 2 do 5 godina

Naši kursevi za predškolce osmišljeni su tako da podstiču slušanje, imitiranje, vežbanje i prirodno usvajanje fraza i izgovora. Deca uče kroz pesme, igru i glumu.

Jedna od uspešnih metoda koje primenjuje i škola stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” je TPR (Total Physical Response), koja u osnovi ima ideju da se drugi jezik može naučiti kao i prvi, kroz iste prirodne procese. TPR imitira ove procese zahtevajući od učenika da fizičkim pokretom odreaguju na pažljivo modelovane instrukcije. Ova, pre svega, izuzetno zabavna metoda postala je neizostavan deo nastave kod najmlađih polaznika, jer pruža neopterećujuće, brzo i lako prepoznavanje jezičkih struktura. Bilo da se radi na usvajanju novog vokabulara, obnavljanju starog, učenju pesmica ili učenju gramatike na posredan način, TPR se izdvojio kao najefikasnija metoda u postizanju željenog cilja.

Škola stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” sa posebnom pažnjom vrši odabir udžbenika i programa namenjenih deci starosti od 2 do 5 godina.

Za ovaj uzrast koristimo tri nivoa priručnika:

  • Cokie and friends Starter - Kursevi za decu (bez predznanja) od 2-3 godine
  • Cookie and friends A - Kursevi za decu (bez predznanja) od 4-5 godina
  • Cookie and friends B - Kursevi za decu (koja imaju predznanje) od 4-5 godina

U skladu sa preporučenim metodologijom, čas sa mališanima u „ST NICOLAS SCHOOL” uvek započinje i završava pesmicama za pozdrav, a glavni delovi časa se grupišu u dve grupe:

  1. Circle time - kad se priča i sluša priča i uči novi vokabular
  2. Table time- kada deca sede za stolom i rade neku aktivnost iz knjiga.

Pesmice koje se nalaze u programu i koje se uče u školi stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” su urađene na melodiju dobro poznatih tradicionalnih dečjih pesmica sa engleskog govornog područja, što našim najmlađim učenicima olakšava njihovo pamćenje.

Škola stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom najmlađeg uzrasta. Naš cilj je da se deca druže, da zavole učenje i školu, da usvajaju strani jezik, ali pre svega da svaki momenat koji provedu u našoj školi bude propraćen osmehom. Trudimo se da u lepom ambijentu i opuštenoj atmosferi, a uz vođstvo iskusnih i entuzijastičnih profesora, mališani zaista uživaju.

U sklopu evropske kampanje za učenje stranih jezika od najranijeg uzrasta “Piccolingo”, Škola stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” je sertifikovana za ovu vrstu edukacije.

Svakom detetu pristupamo individualno, trudeći se da ga zainteresujemo i motivišemo za učestvovanje u aktivnostima koje se rade na času. Deca u našoj školi učenje shvataju kao igru, a ne kao dosadnu i tešku obavezu. Škola stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” koristi pristup nastavi koji podrazumeva da aktivnosti traju kratko i smenjuju se brzo kako bi se zadržala pažnja dece.

Zahvaljujući našim maštovitim profesorima, lutkicama, posterima, karticama, zanimljivim pričama i situacijama kroz koje prolazimo na času, deca pristaju da učestvuju u glumi Ii imitiranju, a to je sastavni deo uspešnog usvajanja stranog jezika.

Najponosniji smo na činjenicu da neki mališani koji su počeli učenje stranog jezika kod nas u najranijem uzrastu i nastavili kroz dalje školovanje, sada već imaju međunarodne sertifikate o najvišem nivou znanja, a neki od njih su postali i profesori stranih jezika.

Kursevi engleskog jezika za predškolce

Za decu predškolskog jezika škola stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” nudi kurseve prilagođene njihovom uzrastu, a kao glavni izvor tema i aktivnosti uzimamo udžbenik “Super Surprise” koji obiluje kreativnim iznenađenjima i uzbudljivim pričama. Predškolci imaju izuzetan potencijal za učenje i usvajanje novih znanja, pa bez ikakvih teškoća proširuju vokabular i stiču odličan izgovor engleskog jezika. Oni se na svakom času podstiču da aktivno koriste nove reči i izraze u realnim komunikacijskim situacijama.

Na kraju školske godine škola stranih jezika „ST NICOLAS SCHOOL” organizuje javni čas na koji pozivamo i roditelje kako bi čuli i videli bar delić onoga što su deca učila u prethodnih devet meseci koliko traje jedan kurs.

Kursevi engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce

Za naše osnovce i srednjoškolce koji žele da unaprede svoje znanje engleskog jezika „ST NICOLAS SCHOOL” nudi zanimljive programe koji se zasnivaju na najpoznatijim udžbenicima, diskovima i dodatnim materijalima iz Velike Britanije. Trudimo se da učenje jezika za decu bude zabavno, ali i da shvate njegovu važnost i korisnost za budući život. Naši učenici uče u opuštenoj atmosferi, ali pred njih stalno postavljamo nove izazove u ovladanju engleskim jezikom.

Pored časova u učionici, s vremena na vreme deci organizujemo i vannastavne aktivnosti. Više o tome možete da pogledate ovde.

HIPPO - međunarodno takmičenje iz engleskog jezika

Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa udruženjem GLOBAL HIPPO, ST NICOLAS SCHOOL svake godine organizuje takmičenje iz engleskog jezika za sve zainteresovane polaznike uzrasta od 9 do 19 godina. Hippo takmičenje je međunarodnog tipa i u njemu učestvuju učenici ne samo iz Srbije, već i iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Italije, Makedonije, Crne Gore i Slovenije.

Prvi krug takmičenja se održava u našoj školi, a oni koji prođu u finale imaju priliku da pokažu svoje znanje i osvoje vredne nagrade u Italiji na finalnoj rundi koja se organizuje u mestu Lido di Jesolo, u blizini Venecije.

S ponosom ističemo da je naša učenica Simona Vračar 2013. godine osvojila 3. mesto u finalu u Italiji.

nic

PRIPREMA ZA POLAGANJE FCE I CAE ISPITA

01 728x90 Addvantage WEB Banners BRONZE 2015

Pored osnovnih kurseva za srednjoškolce, ST NICOLAS SCHOOL kao član partnerskog programa Britanskog Saveta, organizuje i pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih Kembridž ispita: FCE (First Certificate in English) i CAE (Certificate of Advanced English).

Ispit se održava nekoliko puta godišnje, a diploma koja se stiče je trajno validna i može se iskoristiti za studije ili konkurs za posao u velikom broju zemalja i institucija.

Pripremna nastava se odvija dva puta nedeljno po 60 minuta, ili jednom nedeljno u trajanju od 120 minuta.

Nastava se odvija u malim grupama-od 3do 8 polaznika, što profesoru ostavlja dovoljno vremena da se posveti svakom učeniku.

FCE (First Certificate in English)

Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope, ovaj sertifikat nosi oznaku B2. Njime se potvrđuje da kandidat ima dovoljno jezičkog znanja da može samostalno da se snalazi u zemljama engleskog govornog područja. Prihvaćen je kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom Velike Britanije, kao i svuda u svetu.

Ovaj ispit najčešće polažu tinejdžeri i odrasli kandidati zbog školovanja na engleskom jeziku, dobijanja bolje poslovne pozicije ili iz ličnog interesovanja.

Pre polaska na kurs, neophodan je ulazni test da bi se procenilo da li kandidat poseduje odgovarajući nivo znanja. Na kursu će se temeljno obraditi sve jezičke veštine koje se testiraju na samom FCE ispitu, a to su čitanje, slušanje, upotreba engleskog jezika, govor i pisanje.

Udžbenik po kome radi je specijalno namenjen pripremi za polaganje ovog ispita. Pored standardnog FCE udžbenika, postoji i poseban program FCE for Schools, čije su teme prilagođene uzrastu i interesovanjima polaznika, što ih dodatno motiviše da koriste engleski i nastave sa svojim usavršavanjem.

CAE (Certificate of Advanced English) 

Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope, ovaj sertifikat nosi oznaku C1. Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se snalaze u većini situacija, na poslu i na studijama u zemljama engleskog govornog područja. CAE ispit je dokaz da je kandidat sposoban ne samo da se sa lakoćom snalazi u životnim situacijama, već i da prati sva univerzitetsaka predavanja i efektno komunicira na profesionalnom nivou. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti u Velikoj Britaniji, kao i mnogi drugi širom sveta.

Od kandidata koji polažu ovaj ispit se očekuje da mogu da koriste jezičke strukture sa lakoćom i da su u stanju da prilagode stil izražavanja različitim društvenim situacijama i sagovornicima.

Pre polaska na kurs, neophodan je ulazni test da bi se procenilo da li kandidat poseduje odgovarajući nivo znanja. Na kursu će se temeljno obraditi sve jezičke veštine koje se testiraju na samom FCE ispitu, a to su čitanje, slušanje, upotreba engleskog jezika, govor i pisanje.

Lokacije

REFERENTNA LISTA