Mađarski je zvanični jezik u Mađarskoj i jedan od 24 zvanična jezika Evropske unije. Van Mađarske se govori u mađarskim zajednicama susednih zemalja – najviše u Rumuniji, Slovačkoj, Srbiji i Ukrajini. Zajedno sa finskim i estonskim, pripada uralskoj jezičkoj porodici.

Mađarski ima oko 13 miliona govornika kojima je to maternji jezik, a od tog broja 9,8 miliona živi u Mađarskoj.

Mađarski je i jedan od zvaničnih jezika u Vojvodini.

Popularnost ovog jezika je porasla od 2011. godine kada je Republika Mađarska donela zakon po kojem svi oni koji mogu dokazati mađarsko poreklo putem krštenice, imaju pravo da apliciraju za dobijanje mađarskog državljanstva. Ovo naši građani, čiji su preci živeli na teritoriji Vojvodine do 1921. godine, vide kao priliku da dobiju pasoš Evropske unije.

Pored mađarskog porekla, potrebno je i pokazati poznavanje mađarskog jezika na razgovoru u ambasadi. ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve u grupi ili individualno koji će vam pomoći da se spremite za ovaj intervju i na taj način ostvarite svoj cilj da osigurate sebi status građanina Evropske unije.

Španski jezik (kastiljanski) pripada grupi romanskih jezika. Španski jezik ima oko 400 miliona maternjih govornika širom sveta . Procenjuje se da ga kao drugi jezik govori i razume preko 500 miliona ljudi. Osim u Španiji, ovim jezikom se govori u većini zemalja Južne i Srednje Amerike (Hispanska America).

Velika popularnosti i sveprisutnost španskog jezika dobar je razlog za učenje jezika i upoznavanje razlicitih hispanskih kultura.

Kursevi španskog u ST NICOLAS SCHOOL

St. Nicolas School u ponudi ima:

  • Opste kurseve španskog jezika za odrasle
  • Kurseve za decu predškolskog uzrasta
  • Kurseve za osnovce i srednjoškolce

Kursevi su organizovani po nivoima u skladu sa Evropskim okvirom za jezike.

Trajanje kursa je od 4,5 do 6 meseci za odrasle polaznike. Kursevi za decu su predvidjeni da traju 9 meseci.

Oko petina svetske populacije, ili više od milijardu ljudi, govori neki oblik kineskog jezika kao maternji. Standardni kineski je standardizovana forma govornog kineskog koji se zasniva na pekinškom dijalektu mandarinskog. To je zvanični jezik Narodne Republike Kine i Republike Kine (takođe poznate kao Tajvan), kao i jedan od četiri zvanična jezika u Singapuru. To je i jedan od šest zvaničnih jezika u Ujedinjenim Nacijama.
Kineski je najstariji pisani jezik na svetu sa istorijom dugom oko 6 000 godina.
Kineski se piše uz pomoć karaktera koji predstavljaju i zvuk i značenje. Kineske reči mogu sadržati jedan ili više slogova i svaki slog predstavlja jedan karakter. Postoji preko 20 000 karaktera, iako je samo 3 000 do 4 000 hiljade potrebno da bi se pročitale novine.

Kursevi kineskog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi imamo kurseve kineskog za odrasle polaznike na pet nivoa, od početnog do višeg.

Portugalski je romanski jezik koji govori oko 220 miliona ljudi, uglavnom u Portugalu i Brazilu, ali takođe u Angoli, Mozambiku, Zelenortskoj Republici, Gvineji Bisau, Svetom Tomi i Principu, Istočnom Timoru, Ekvatorijalnoj Gvineji i Makau.
Od pet glavnih romanskih jezika (francuski, italijanski, španski, portugalski i rumunski), portugalski je, posle španskog, drugi najrasprostranjeniji jezik.
Postoje dve glavne varijante portugalskog jezika: dominantni, brazilski portugalski, kojim se služi oko 80 % svih govornika portugalskog jezika, i evropski portugalski, koji je službeni jezik u Portugalu, afričkim zemljama i u Istočnom Timoru.

Kursevi portugalskog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi imamo četiri nivoa kurseva portugalskog.

Srpski pripada grupi slovenskih jezika. Standardni srpski jezik ravnopravno koristi i ćirilicu i latinicu, i po tome je jedinstven u Evropi. Međutim, ćirilica je zvanično pismo administracije.
Većina reči u srpskom je slovenskog porekla. Ipak, postoji i veliki broj pozajmljenica iz drugih jezika (turskog, nemačkog, italijanskog, grčkog, mađarskog…).

Kursevi srpskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL

Polaznici koji upišu kurs srpskog jezika za strance će, pored učenja jezika, imati priliku i da se upoznaju sa kulturom i životom ljudi u Srbiji.
Nastavu je moguće pohađati u malim grupama, ali i individualno tokom cele godine.

Japanski je istočno-azijski jezik koji govori oko 125 miliona govornika, uglavnom u Japanu, gde je i zvanični jezik.
Japanski nema genetičke veze sa kineskim, ali značajno koristi kineske karaktere, ili kandži, u svom sistemu pisanja, a i veliki deo vokabulara je pozajmljen iz kineskog.
Japanski pisani jezik se smatra najtežim jezikom za učenje na svetu.

Kursevi japanskog u ST NICOLAS SCHOOL

Organizujemo kurseve japanskog za odrasle na dva nivoa.

O holandskom jeziku

Holandski je zapadno germanski jezik sa preko 20 miliona govornika, uglavnom u Holandiji i Belgiji. Holandski dijalekti koji se govore u Belgiji nose zajednički naziv – flamanski.
Holandski je drugi jezik za još oko 5 miliona ljudi.
Usko je povezan sa nemačkim i engleskim i za njega se kaže da je nešto između ova dva.

Kursevi holandskog u ST NICOLAS SCHOOL

ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve holandskog jezika od A1 do C1 nivoa.

Švedski je severno-germanski jezik. Govori ga približno 8,7 miliona ljudi širom sveta, uglavnom u Švedskoj i delovima Finske, gde ima isti pravni status kao i finski.
Govornici norveškog, danskog, švedskog i finskog uglavnom mogu međusobno da se razumeju.

Kursevi švedskog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi imamo kurseve švedskog jezika na tri nivoa, od kojih svaki traje 6 meseci.

Norveški jezik je germanski jezik, pripada grupi skandinavskih jezika (zajedno sa danskim i švedskim). Norveška je od srednjeg veka bila u uniji sa Danskom i pod njenim uticajem, tako da je norveški pisani jezik u tom periodu u potpunosti nestao. Jezik obrazovanja je bio danski. U doba romantizma, sa buđenjem ideja nacije, nacionalne istorije i samostalnosti, intelektualci dolaze do ideje da obnove svoj maternji jezik. Oni su prikupili norveške reči koje su opstale u govoru naroda i na njih primenili dansku gramatiku. Tako je nastao bokmål. Sa druge strane, Ivar Aasen (kog bi mogli nazvati norveškim Vukom Karadžićem) zapisuje stare dijalekte širom Norveške i od njih stvara nynorsk. Tako je došlo do situacije da danas u Norveškoj imamo 2 standardna jezika, koji su ravnopravni. Međutim, nynorsk je sve manje u opticaju, iako se Norvežani trude da očuvaju obe varijante svog jezika.

Kursevi norveškog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi su 3 kursa: početni (odgovara nivoima A1 i A2), srednji (odgovara nivou B1) i napredni (odgovara nivou B2). Svaki kurs traje 5 meseci (80 časova po 45 min). Na početnom kursu se upoznajemo sa norveškom gramatikom, pravopisom i izgovorom; fokus je na snalaženju u svakodnevnim situacijama i konverzaciji. Na srednjem i naprednom kursu povećavamo fond reči, dopunjujemo gramatiku i konverzaciju; lekcije obuhvataju i tekstove o norveškoj kulturi i istoriji, kao i kraće književne tekstove i tekstove iz novina.

Ruski jezik je jezik jedne velike svetske kulture,velike tradicije, jezik Puškina,Dostojevskog,Tolstoja, ali istovremeno jezik sve prisutniji u svetskim biznis krugovima, ali i u srpskom poslovnom okruženju. Nekada je ruski jezik bio obaveza (učio se obavezno u svim srpskim školama), danas je, slobodno se može reći, privilegija i prednost u cv-ju.

ST NICOLAS SCHOOL nudi različite nivoe učenja za različite uzraste. Druženje sa ruskim počinje, ukoliko ga nikada niste učili, od početnog nivoa, a ukoliko ste ga učili, potrebno je obaviti jedno ulazno testiranje da bismo odredili od kog nivoa startujete.

Za odrasle polaznike postoji ukupno 6 nivoa:

POČETNI 1 (4 meseca)

POČETNI 2 (4meseca)

Na početnom nivou u našem centru se uče osnove jezika. Posle ovog nivoa moci ćete da komunicirate na ruskom o osnovnim temama, poput vremena, prodavnica, gradskog prevoza…Na ovom nivou se obradjuje gotovo 80% celokupne ruske gramatike; tu imamo sve padeže, sva vremena, glagole kretanja, komparativ, superlativ…Kurs je izuzetno sadržajan i dinamičan.

SREDNJI 1 (5 meseci)

SREDNJI 2 (5 meseci)

Posle završena i ova 2 nivoa u ST NICOLAS SCHOOL, sada već vaša govorna kompetencija na ruskom odgovara kompetenciji jednog prosečnog Rusa. Sada na kursu imamo manje gramatike (od novih sadržaja tu su glagolski prilozi i predlozi), a mnogo više razgovora o svakodnevnim temama.

VIŠI 1 (5 meseci)

VIŠI 2 (5 meseci)

Posle ovih nivoa se očekuje da govorite ruski poput nekog obrazovanog Rusa. Dakle, sada biste bili sposobni da razgovarate i o politici, ekonomiji, zdravstvenom sistemu…Uvodimo i stilistiku, naučićete i osnove žargona.

RUSKI POSLOVNI JEZIK

Za učenike kojima je potrebno znanje poslovnog jezika, preporučuje se ruski poslovni kurs na kome se uči kako sastaviti poslovno pismo, kako popuniti carinsku deklaraciju…
Radi se o usko specijalizovanoj biznis terminologiji iz sfere ekonomije..Za upis na ovaj kurs je potrebno mininum znanje srednjeg nivoa ruskog.

METOD PREDAVANJA

Na kursevima ruskog u ST NICOLAS SCHOOL su podjednako zastupljene sve grane lingvistike: fonetika (posebno u početku), potom leksika, morfologija, sintaksa, stilistika.

Na časovima ruskog jezika primenjujemo i komparativni metod, imajući u vidu srodnost ruskog i srpskog jezika. Naime, ruski se po pitanju značenja gramatičkih kategorija poprilično poklapa sa srpskim – na primer, ruski padeži imaju gotovo ista značenja kao i srpski padeži, odnos rodova, brojeva, vremena, komparacije prideva i priloga je skoro isti, tako da mi učeći ruski, obnavljamo i srpski.

Paralelno sa osnovnim programom, u zavisnosti od interesovanja učenika,često na časovima bude govora o aktuelnim temama iz sfere kulture, politike, ekonomije, sporta..Naš nastavni kadar je u toku sa aktuelnim zbivanjima u Rusiji

Lokacije

REFERENTNA LISTA