Arapski jezik spada u grupu semitskih jezika i službeni je jezik u 22 zemlje kao i u Ujedinjenim nacijama i drugim svetskim organizacijama. Ujedno arapski jezik je maternji jezik preko 300 miliona ljudi koji žive na prostoru od Maroka na zapadu do Iraka na istoku. Tokom srednjeg veka , arapski jezik je bio jezik kulture i nauke, što je uzrokovalo pojavu mnogih arapskih reči u evropskim jezicima u oblastima filozofije, astronomije, astrologije, matematike, algebre, medicine i drugih nauka.

Kursevi arapskog u ST NICOLAS SCHOOL

Kursevi se organizuju na 4 nivoa: A1, A2, B1 i B2. Svaki traje 4 meseca.
Pored učenja arapskog jezika, polaznici se upoznaju i sa bogatstvom arapske kulture, tradicije, muzike i književnosti.

Ruski jezik je jezik jedne velike svetske kulture,velike tradicije, jezik Puškina,Dostojevskog,Tolstoja, ali istovremeno jezik sve prisutniji u svetskim biznis krugovima, ali i u srpskom poslovnom okruženju. Nekada je ruski jezik bio obaveza (učio se obavezno u svim srpskim školama), danas je, slobodno se može reći, privilegija i prednost u cv-ju.

ST NICOLAS SCHOOL nudi različite nivoe učenja za različite uzraste. Druženje sa ruskim počinje, ukoliko ga nikada niste učili, od početnog nivoa, a ukoliko ste ga učili, potrebno je obaviti jedno ulazno testiranje da bismo odredili od kog nivoa startujete.

Za odrasle polaznike postoji ukupno 6 nivoa:

POČETNI 1 (4 meseca)

POČETNI 2 (4meseca)

Na početnom nivou u našem centru se uče osnove jezika. Posle ovog nivoa moci ćete da komunicirate na ruskom o osnovnim temama, poput vremena, prodavnica, gradskog prevoza…Na ovom nivou se obradjuje gotovo 80% celokupne ruske gramatike; tu imamo sve padeže, sva vremena, glagole kretanja, komparativ, superlativ…Kurs je izuzetno sadržajan i dinamičan.

SREDNJI 1 (5 meseci)

SREDNJI 2 (5 meseci)

Posle završena i ova 2 nivoa u ST NICOLAS SCHOOL, sada već vaša govorna kompetencija na ruskom odgovara kompetenciji jednog prosečnog Rusa. Sada na kursu imamo manje gramatike (od novih sadržaja tu su glagolski prilozi i predlozi), a mnogo više razgovora o svakodnevnim temama.

VIŠI 1 (5 meseci)

VIŠI 2 (5 meseci)

Posle ovih nivoa se očekuje da govorite ruski poput nekog obrazovanog Rusa. Dakle, sada biste bili sposobni da razgovarate i o politici, ekonomiji, zdravstvenom sistemu…Uvodimo i stilistiku, naučićete i osnove žargona.

RUSKI POSLOVNI JEZIK

Za učenike kojima je potrebno znanje poslovnog jezika, preporučuje se ruski poslovni kurs na kome se uči kako sastaviti poslovno pismo, kako popuniti carinsku deklaraciju…
Radi se o usko specijalizovanoj biznis terminologiji iz sfere ekonomije..Za upis na ovaj kurs je potrebno mininum znanje srednjeg nivoa ruskog.

METOD PREDAVANJA

Na kursevima ruskog u ST NICOLAS SCHOOL su podjednako zastupljene sve grane lingvistike: fonetika (posebno u početku), potom leksika, morfologija, sintaksa, stilistika.

Na časovima ruskog jezika primenjujemo i komparativni metod, imajući u vidu srodnost ruskog i srpskog jezika. Naime, ruski se po pitanju značenja gramatičkih kategorija poprilično poklapa sa srpskim – na primer, ruski padeži imaju gotovo ista značenja kao i srpski padeži, odnos rodova, brojeva, vremena, komparacije prideva i priloga je skoro isti, tako da mi učeći ruski, obnavljamo i srpski.

Paralelno sa osnovnim programom, u zavisnosti od interesovanja učenika,često na časovima bude govora o aktuelnim temama iz sfere kulture, politike, ekonomije, sporta..Naš nastavni kadar je u toku sa aktuelnim zbivanjima u Rusiji

Norveški jezik je germanski jezik, pripada grupi skandinavskih jezika (zajedno sa danskim i švedskim). Norveška je od srednjeg veka bila u uniji sa Danskom i pod njenim uticajem, tako da je norveški pisani jezik u tom periodu u potpunosti nestao. Jezik obrazovanja je bio danski. U doba romantizma, sa buđenjem ideja nacije, nacionalne istorije i samostalnosti, intelektualci dolaze do ideje da obnove svoj maternji jezik. Oni su prikupili norveške reči koje su opstale u govoru naroda i na njih primenili dansku gramatiku. Tako je nastao bokmål. Sa druge strane, Ivar Aasen (kog bi mogli nazvati norveškim Vukom Karadžićem) zapisuje stare dijalekte širom Norveške i od njih stvara nynorsk. Tako je došlo do situacije da danas u Norveškoj imamo 2 standardna jezika, koji su ravnopravni. Međutim, nynorsk je sve manje u opticaju, iako se Norvežani trude da očuvaju obe varijante svog jezika.

Kursevi norveškog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi su 3 kursa: početni (odgovara nivoima A1 i A2), srednji (odgovara nivou B1) i napredni (odgovara nivou B2). Svaki kurs traje 5 meseci (80 časova po 45 min). Na početnom kursu se upoznajemo sa norveškom gramatikom, pravopisom i izgovorom; fokus je na snalaženju u svakodnevnim situacijama i konverzaciji. Na srednjem i naprednom kursu povećavamo fond reči, dopunjujemo gramatiku i konverzaciju; lekcije obuhvataju i tekstove o norveškoj kulturi i istoriji, kao i kraće književne tekstove i tekstove iz novina.

Švedski je severno-germanski jezik. Govori ga približno 8,7 miliona ljudi širom sveta, uglavnom u Švedskoj i delovima Finske, gde ima isti pravni status kao i finski.
Govornici norveškog, danskog, švedskog i finskog uglavnom mogu međusobno da se razumeju.

Kursevi švedskog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi imamo kurseve švedskog jezika na tri nivoa, od kojih svaki traje 6 meseci.

O holandskom jeziku

Holandski je zapadno germanski jezik sa preko 20 miliona govornika, uglavnom u Holandiji i Belgiji. Holandski dijalekti koji se govore u Belgiji nose zajednički naziv – flamanski.
Holandski je drugi jezik za još oko 5 miliona ljudi.
Usko je povezan sa nemačkim i engleskim i za njega se kaže da je nešto između ova dva.

Kursevi holandskog u ST NICOLAS SCHOOL

ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve holandskog jezika od A1 do C1 nivoa.

Prema Bolonja statistici Evropske unije, 59 miliona ljudi u EU govori italijanski kao maternji jezik (13% populacije u EU), uglavnom u Italiji, a kao drugi jezik ga govori 14 miliona. Uključujući govornike italijanskog u zemljama koje nisu članice EU (kao što su Albanija i Švajcarska) i na drugim kontinentima, ukupan broj govornika je oko 85 miliona.

Kursevi italijanskog u ST NICOLAS SCHOOL

Kursevi italijanskog su zasnovani na modernim i inovativnim metodama učenja jezika, zahvaljujući kojima polaznici za kratko vreme mogu da nauče da u svakodnevnim situacijama komuniciraju s lakoćom.

Polaznici kroz učenje jezika stiču i osnovne informacije o kulturi, navikama i uopšte životu Italijana.

ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve italijanskog za sve uzraste, počev od dece uzrasta 4 godine pa naviše. Kursevi za odrasle traju 4 do 6 meseci, zavisno od nivoa (A1 – C1).

{gallery}sp-japan-2014{/gallery}

Standardni nemački jezik ima oko 90 milion maternjih govornika, a ostale varijante nemačkog imaju oko 30 miliona. Oko 80 miliona ljudi nemački govori kao drugi, a mnogi ostali ga uče kao strani jezik.
Nemаčki spаdа u tri nаjčešće učena jezikа u svetu, kаo i deset nаjčešće govorenih jezikа u svetu.
Nemаčki je među prvih pet nаjčešće korišćenih jezikа nа Internetu.
Standardni nemački jezik potiče od jednog dijalekta saksonskog koji je koristio Martin Luter za prevod Biblije u ranom 16. veku. Vođa reforme je izabrao taj dijalekt jer je sam dolazio iz Saksonije, ali i zato što je saksonski kombinovao elemente dijalekata koji su se govorili u svim regijama u kojima se pričao nemački. Kasnije će pisci poput Getea i Šilera, veliki mislioci poput Kanta i Ničea i muzičari kao Mocart, Betoven i Bah koristiti ovaj jezik da se na njemu izraze.

Kursevi nemačkog u ST NICOLAS SCHOOL

Osim kurseva opšteg nemačkog jezika na svim nivoima, u ponudi imamo i kurseve poslovnog nemačkog.

{gallery}blok44{/gallery}

Lokacije

REFERENTNA LISTA