Euroexam međunarodni ispiti iz nemačkog jezika sada i u Srbiji! Prvi ispiti već u decembru 2017!

Euroexam međunarodni ispiti iz nemačkog jezika sada i u Srbiji! Prvi ispiti već u decembru 2017!

 
Samo u „St Nicolas School“ možete da dobijete međunarodno priznat sertifikat kojim se potvrđuje Vaše znanje nemačkog jezika!
Euroexam ispiti se zasnivaju na ideji da je za većinu učenika sposobnost komuniciranja važnija od teoretskog znanja o jeziku. Ispiti se mogu polagati četiri puta godišnje i to na nivoima od A1 do C1. 
Euroexam International je bio prvi ispitni odbor na svetu koji je napisao i ponudio ispite zasnovane na Zajedničkom evropskom okviru koji je sada univerzalno prihvaćen.
Ovi ispiti su dva puta nagrađeni od strane Evropske komisije priznanjem za razvoj jezičkog testiranja.
 
Više informacija o prijavi za ispite na telefon 3910840.
 

Lokacije

REFERENTNA LISTA