Za polaganje kojih međunarodnih ispita mogu da se pripremim kod vas?

Postoji veliki broj međunarodnih ispita za čije polaganje se možete kod nas pripremati, a neki od najpoznatijih su : TOEFL, IELTS, GOETHE, FCE, CAE, CPE itd.

Lokacije

REFERENTNA LISTA