Šta ako mi je kurs isuviše težak ili jednostavan?

Ako smatrate da to nije odgovarajući nivo za Vas, odmah to recite sekretaru škole i zakazaćemo Vam razgovor sa nekim iskusnim profesorom koji može da Vas posavetuje šta je najbolje rešenje za Vas. U slučaju da ste zaista u pogrešnoj grupi, prebacićemo Vas u grupu odgovarajućeg nivoa bez ikakvih problema.

Lokacije

REFERENTNA LISTA