Koje popuste imate i kako ih mogu ostvariti?

U ponudi imamo mnogo različitih popusta koje mogu ostvariti naši polaznici i oni variraju od 5 – 50%. Ukoliko polaznik ostvari već jedan popust, ne postoji mogućnost sabiranja ostalih popusta sa tim već ostvarenim.

Lokacije

REFERENTNA LISTA