Da li su udžbenici uključeni u cenu kursa?

Udžbenici su uključeni u cenu kursa, kao i svi ostali pripadajući troškovi.

Lokacije

REFERENTNA LISTA