Da li na kraju kursa dobijam sertifikat?

Ukoliko ste redovno pohađali nastavu, položili sve testove i platili svoj kurs u celosti, imate pravo na sertifikat. Na njemu će pisati Vaši podaci, ime kursa koji ste uspešno završili, tj. oznaka nivoa u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom, kao i vreme kada ste pohađali kurs.

Lokacije

REFERENTNA LISTA