2. Kako da znam na koji nivo da se upišem?

Ukoliko ste već učili jezik na koji se upisujete, neophodno je da uradite ulazni test. On ocenjuje sve jezičke kompetencije, sem usmenog izražavanja, koje se proverava na dodatnom, usmenom intervjuu na koji se pozivate ukoliko se to proceni neophodnim.

Lokacije

REFERENTNA LISTA