1.Kada startuju kursevi u vašem Centru, da li mogu da se upišem nakon što je aktuelni semestar počeo?

Redovni upisni rokovi su SEPTEMBAR, JANUAR i APRIL (za jesenji, zimski, odnosno prolećni semestar) kada je reč o opštim kursevima jezika, a vanredni upisni rok je JUL (letnji semestar). Međutim, u svakom trenutku se možete upisati na neki od programa koji su aktuelni, sem ukoliko niste apsolutni početnik.
Specijalizovani kursevi imaju i svojih nekoliko vanrednih upisnih rokova, u zavisnosti od njihove namene. U svakom trenutku se putem telefona ili i-mejla možete informisati o najbližem narednom upisnom roku.

Lokacije

REFERENTNA LISTA