Zanimljivosti o engleskom jeziku:

 

 1. 1. U engleskom jeziku se najčešće koristi slovo „e“.

  2. Najviše reči počinje slovom „s“.

  3. Najduža engleska reč u čijem pisanju se ne ponavlja nije slovo je uncopyrightable.

  4. Sledeća rečenica sadrži sedam različitih pisanja za glas dugog „i“: He believed Caesar could see people seizing the seas.

  5. Ova rečenica sadrži svako slovo engleskog alfabeta: The quick brown fox jumps over the lazy dog.

  6. Najduža reč u engleskom jeziku ima 45 slova: ‘pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis’! To je plućna bolest izazvana udisanjem pepela i peščane prašine.

  7. Nijedna engleska reč se ne rimuje sa month, orange, silver ili purple.

  8. Queueing je jedina reč u engleskom jeziku koja sadrži 5 uzastopnih vokala.

  9. Reč u čijem pisanju se najviše greši je pronunciation.

  10. Engleski je zvanični jezik neba! Bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, svi piloti govore engleski na međunarodnim letovima.

  11. Otprilike se jedna nova reč doda engleskom jeziku svaka dva sata, a oko 4000 novih reči se doda rečniku engleskog jezika svake godine.

  12. Da li ste se ikada zapitali zašto na kompjuterskoj engleskoj tastaturi slova nisu postavljena onakvim redosledom kakav je u alfabetu? Razlog za to su prve pisaće mašine kada su tipke morale da budu složene tako da se mehaničke šipke koje su držale slova ne sudaraju previše. Slova su morala biti razdvojena pa su ona koja su se najviše koristila bila razdvojena.

Lokacije

REFERENTNA LISTA