O srpskom jeziku

Srpski pripada grupi slovenskih jezika. Standardni srpski jezik ravnopravno koristi i ćirilicu i latinicu, i po tome je jedinstven u Evropi. Međutim, ćirilica je zvanično pismo administracije.
Većina reči u srpskom je slovenskog porekla. Ipak, postoji i veliki broj pozajmljenica iz drugih jezika (turskog, nemačkog, italijanskog, grčkog, mađarskog…).

Kursevi srpskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL

Polaznici koji upišu kurs srpskog jezika za strance će, pored učenja jezika, imati priliku i da se upoznaju sa kulturom i životom ljudi u Srbiji.
Nastavu je moguće pohađati u malim grupama, ali i individualno tokom cele godine.

Lokacije

REFERENTNA LISTA