O ruskom jeziku

Ruski jezik je jezik jedne velike svetske kulture,velike tradicije, jezik Puškina,Dostojevskog,Tolstoja, ali istovremeno jezik sve prisutniji u svetskim biznis krugovima, ali i u srpskom poslovnom okruženju. Nekada je ruski jezik bio obaveza (učio se obavezno u svim srpskim školama), danas je, slobodno se može reći, privilegija i prednost u cv-ju.

ST NICOLAS SCHOOL nudi različite nivoe učenja za različite uzraste. Druženje sa ruskim počinje, ukoliko ga nikada niste učili, od početnog nivoa, a ukoliko ste ga učili, potrebno je obaviti jedno ulazno testiranje da bismo odredili od kog nivoa startujete.

Za odrasle polaznike postoji ukupno 6 nivoa:

POČETNI 1 (4 meseca)

POČETNI 2 (4meseca)

Na početnom nivou u našem centru se uče osnove jezika. Posle ovog nivoa moci ćete da komunicirate na ruskom o osnovnim temama, poput vremena, prodavnica, gradskog prevoza…Na ovom nivou se obradjuje gotovo 80% celokupne ruske gramatike; tu imamo sve padeže, sva vremena, glagole kretanja, komparativ, superlativ…Kurs je izuzetno sadržajan i dinamičan.

SREDNJI 1 (5 meseci)

SREDNJI 2 (5 meseci)

Posle završena i ova 2 nivoa u ST NICOLAS SCHOOL, sada već vaša govorna kompetencija na ruskom odgovara kompetenciji jednog prosečnog Rusa. Sada na kursu imamo manje gramatike (od novih sadržaja tu su glagolski prilozi i predlozi), a mnogo više razgovora o svakodnevnim temama.

VIŠI 1 (5 meseci)

VIŠI 2 (5 meseci)

Posle ovih nivoa se očekuje da govorite ruski poput nekog obrazovanog Rusa. Dakle, sada biste bili sposobni da razgovarate i o politici, ekonomiji, zdravstvenom sistemu…Uvodimo i stilistiku, naučićete i osnove žargona.

RUSKI POSLOVNI JEZIK

Za učenike kojima je potrebno znanje poslovnog jezika, preporučuje se ruski poslovni kurs na kome se uči kako sastaviti poslovno pismo, kako popuniti carinsku deklaraciju…
Radi se o usko specijalizovanoj biznis terminologiji iz sfere ekonomije..Za upis na ovaj kurs je potrebno mininum znanje srednjeg nivoa ruskog.

METOD PREDAVANJA

Na kursevima ruskog u ST NICOLAS SCHOOL su podjednako zastupljene sve grane lingvistike: fonetika (posebno u početku), potom leksika, morfologija, sintaksa, stilistika.

Na časovima ruskog jezika primenjujemo i komparativni metod, imajući u vidu srodnost ruskog i srpskog jezika. Naime, ruski se po pitanju značenja gramatičkih kategorija poprilično poklapa sa srpskim – na primer, ruski padeži imaju gotovo ista značenja kao i srpski padeži, odnos rodova, brojeva, vremena, komparacije prideva i priloga je skoro isti, tako da mi učeći ruski, obnavljamo i srpski.

Paralelno sa osnovnim programom, u zavisnosti od interesovanja učenika,često na časovima bude govora o aktuelnim temama iz sfere kulture, politike, ekonomije, sporta..Naš nastavni kadar je u toku sa aktuelnim zbivanjima u Rusiji

Lokacije

REFERENTNA LISTA