O holandskom jeziku

O holandskom jeziku

Holandski je zapadno germanski jezik sa preko 20 miliona govornika, uglavnom u Holandiji i Belgiji. Holandski dijalekti koji se govore u Belgiji nose zajednički naziv – flamanski.
Holandski je drugi jezik za još oko 5 miliona ljudi.
Usko je povezan sa nemačkim i engleskim i za njega se kaže da je nešto između ova dva.

Kursevi holandskog u ST NICOLAS SCHOOL

ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve holandskog jezika od A1 do C1 nivoa.

Lokacije

REFERENTNA LISTA