O francuskom jeziku

Više od 200 miliona ljudi na pet kontinenata govori francuski jezik. To je zvanični jezik u 29 zemalja.
Francuski je pre svega zadovoljstvo učiti, jer je to lep, bogat i melodičan jezik koga često nazivamo i jezikom ljubavi.

Kursevi francuskog u ST NICOLAS SCHOOL

Kursevi francuskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL organizuju se i održavaju tokom čitave godine, od početnog A nivoa do najvišeg C nivoa, prema evropskim standardima. Polaznici mogu da se opredele za opšte kurseve, poslovne ili kurseve konverzacije.
U našoj školi kurseve francuskog jezika prate polaznici svih starosnih grupa, već od uzrasta 4 godine pa naviše.
Časovi francuskog jezika su zanimljivi, dinamični i interaktivni, praćeni adekvatnim audio i vizuelnim materijalom, organizovani u malim grupama što polaznicima daje znatno više vremena za komunikaciju na francuskom, pa se proces usvajanja i spontanog izražavanja mnogo brže odvija.

Lokacije

REFERENTNA LISTA