O arapskom jeziku

Arapski jezik spada u grupu semitskih jezika i službeni je jezik u 22 zemlje kao i u Ujedinjenim nacijama i drugim svetskim organizacijama. Ujedno arapski jezik je maternji jezik preko 300 miliona ljudi koji žive na prostoru od Maroka na zapadu do Iraka na istoku. Tokom srednjeg veka , arapski jezik je bio jezik kulture i nauke, što je uzrokovalo pojavu mnogih arapskih reči u evropskim jezicima u oblastima filozofije, astronomije, astrologije, matematike, algebre, medicine i drugih nauka.

Kursevi arapskog u ST NICOLAS SCHOOL

Kursevi se organizuju na 4 nivoa: A1, A2, B1 i B2. Svaki traje 4 meseca.
Pored učenja arapskog jezika, polaznici se upoznaju i sa bogatstvom arapske kulture, tradicije, muzike i književnosti.

Lokacije

REFERENTNA LISTA