O nemačkom jeziku

Standardni nemački jezik ima oko 90 milion maternjih govornika, a ostale varijante nemačkog imaju oko 30 miliona. Oko 80 miliona ljudi nemački govori kao drugi, a mnogi ostali ga uče kao strani jezik.
Nemаčki spаdа u tri nаjčešće učena jezikа u svetu, kаo i deset nаjčešće govorenih jezikа u svetu.
Nemаčki je među prvih pet nаjčešće korišćenih jezikа nа Internetu.
Standardni nemački jezik potiče od jednog dijalekta saksonskog koji je koristio Martin Luter za prevod Biblije u ranom 16. veku. Vođa reforme je izabrao taj dijalekt jer je sam dolazio iz Saksonije, ali i zato što je saksonski kombinovao elemente dijalekata koji su se govorili u svim regijama u kojima se pričao nemački. Kasnije će pisci poput Getea i Šilera, veliki mislioci poput Kanta i Ničea i muzičari kao Mocart, Betoven i Bah koristiti ovaj jezik da se na njemu izraze.

Kursevi nemačkog u ST NICOLAS SCHOOL

Osim kurseva opšteg nemačkog jezika na svim nivoima, u ponudi imamo i kurseve poslovnog nemačkog.

Lokacije

REFERENTNA LISTA