ST. NICOLAS SCHOOL sertifikovana za PICCOLINGO kampanju

PICCOLINGO je kampanja Evropske komisije, namenjena prvenstveno roditeljima, koja ima za cilj promovisanje ucenja stranih jezika medu najmladjom populacijom (deca uzrasta 0 – 6 godina). Ova ideja okuplja profesionalne organizacije sirom Evrope koje se bave edukacijom, porodicom, kao i društvenim, kulturnim i jezickim pitanjima.

Kroz ovu kampanju, roditelji bi trebalo da shvate da ucenje stranog jezika pre polaska u školu deci donosi mnogobrojne prednosti:

  • lakša komunikacija
  • ucenje i pamcenje kroz igru – dobra priprema za školu
  • zainteresovanost za strane kulture
  • snalaženje u stranoj zemlji kao u svojoj
  • vece šanse da se jednog dana nade dobar posao
  • poštovanje sopstvene kulture

piccolingo-supporter3U kampanji ucestvuje 27 zemalja Evropske unije, a ST NICOLAS SCHOOL je prva škola iz Srbije koja je dobila zvanicno ovlašcenje da postane aktivni clan evropske Piccolingo mreže.

Kao podržavalac Piccolingo inicijativa, St Nicolas School se obavezuje da ce širiti svest o važnosti ucenja stranih jezika u predškolskom uzrastu i da ce se zalagati da svoj deci, bez obzira na poreklo, treba da bude omogucena ova vrsta edukacije od najranijeg doba.

Lokacije

REFERENTNA LISTA